DDoS Saldırısı Nedir?

81 0

DoS Nedir ? Nasıl Çalışır ?

DoS (Denial of Service) atağı, bir web sitesine veya bir ağa yönelik bir saldırıdır . Bu tür bir saldırı, bir hedefe yönelik çok sayıda fazla veya geçersiz istek yaparak sistemi aşırı yükleyerek veya düşürerek hedefin hizmetlerini kullanılamaz hale getirme amacındadır.

DoS atağının birçok farklı şekli vardır. Örneğin, bir sisteme yönelik bir SYN Flood saldırısı, sistemi aşırı yükleyerek düşürebilecektir. Bu tür bir saldırıda, bir hedefe yönelik birçok geçersiz bağlantı isteği gönderilir ve hedef sistem bu istekleri doğrulamaya çalışır, ancak isteklerin kaynak adresleri geçersiz olduğu için hedef sistem düşük bir performans gösterir ve hizmetleri kullanılamaz hale gelir.

DoS atağının diğer bir çeşidi, DDoS (Distributed Denial of Service) atağıdır. Bu tür bir saldırıda, bir hedefe yönelik çok sayıda farklı bilgisayar veya cihazdan yapılan istekler kullanılır. Bu, saldırıyı daha zor önleyici ve daha güçlü hale getirir çünkü saldırı, birçok farklı yerden yapılmaktadır.

DoS ve DDoS atağının amacı, bir web sitesini veya bir ağı kullanılamaz hale getirmektir. Bu tür saldırılar, genellikle bir hedefin hizmetlerini kullanılamaz hale getirmek için yapılır ve bu da birçok önemli olumsuz etkiye neden olabilir. Örneğin, bir e-ticaret sitesinin DoS saldırısına uğraması durumunda, müşteriler siteyi kullanamaz ve satışlar durdurulur. Bu nedenle, DoS ve DDoS saldırılarının önlenmesi veya en aza indirilmesi önemlidir.

 

DoS ve DDoS Saldırısından Nasıl Korunabilirsiniz ?

Bir web sitesini DoS saldırısından nasıl koruyacağınız, web sitesinin büyüklüğüne ve kullanımına göre değişebilir. Ancak, aşağıdaki yöntemlerden bazıları web sitesini DoS saldırısından koruma konusunda yardımcı olabilir:

 1. Güçlü bir sunucu: DoS saldırısının amacı, bir web sitesini veya ağı aşırı yükleyerek düşürmektir. Bu nedenle, web sitesinin sunucusunun güçlü ve dayanıklı olması önemlidir. Güçlü bir sunucu, daha fazla isteği işleyebilir ve bu nedenle daha az yüklenir.
 2. İstekleri sınırla: Web sitesine yönelik istekleri sınırlamak, sistemi aşırı yükleme riskini azaltabilir. Örneğin, bir web sitesine yönelik bir kullanıcıdan bir dakika içinde yapılabilecek en fazla istek sayısını belirleyebilirsiniz.
 3. Güvenlik duvarı kullanın: Güvenlik duvarı, bir ağın giriş ve çıkışını kontrol eden bir araçtır. Güvenlik duvarı, web sitesine yönelik geçersiz veya tehlikeli istekleri engeleyerek sistemi koruyabilir.
 4. DDOS koruma hizmetleri kullanın: DDoS (Distributed Denial of Service) atağı, bir hedefe yönelik çok sayıda farklı bilgisayar veya cihazdan yapılan istekler kullanılarak yapılan bir saldırıdır. Bu tür bir saldırıyı önlemek için, DDOS koruma hizmetleri kullanılabilir. Bu hizmetler, web sitesine yönelik istekleri izler ve tehlikeli olarak değerlendirilen istekleri engeller.
 5. İstekleri onaylama: Web sitesine yönelik geçersiz istekleri onaylamak, sistemi aşırı yükleme riskini azaltabilir. Örneğin, bir web sitesine yönelik bir isteğin kaynak adresini doğrulayarak, geçersiz istekleri engelleyebilirsiniz.

 

DDoS Saldırısı Nedir ?

DDoS (Distributed Denial of Service) atağı, bir hedefe yönelik çok sayıda farklı bilgisayar veya cihazdan yapılan istekler kullanılarak yapılan bir saldırıdır. Bu tür bir saldırı, hedef sistemi aşırı yükleyerek veya sisteme geçersiz istekler yaparak sistemi kullanılamaz hale getirme amacınadır.

DDoS atağı, DoS (Denial of Service) atağına benzer şekilde çalışır, ancak DDoS atağı daha güçlü ve daha zor önleyici bir saldırıdır. Bu tür bir saldırıda, bir hedefe yönelik çok sayıda farklı bilgisayar veya cihazdan yapılan istekler kullanılır. Bu, saldırıyı daha zor önleyici ve daha güçlü hale getirir çünkü saldırı, birçok farklı yerden yapılmaktadır.

DDoS atağının amacı, bir web sitesini veya bir ağı kullanılamaz hale getirmektir. Bu tür saldırılar, genellikle bir hedefin hizmetlerini kullanılamaz hale getirmek için yapılır ve bu da birçok önemli olumsuz etkiye neden olabilir. Örneğin, bir e-ticaret sitesinin DDoS saldırısına uğraması durumunda, müşteriler siteyi kullanamaz ve satışlar durdurulur. Bu nedenle, DoS ve DDoS saldırılarının önlenmesi veya en aza indirilmesi önemlidir

 

DDoS Saldırısı Çeşitleri

DDoS (Distributed Denial of Service) saldırıları, bir sistemin veya bir web sitesinin bir kullanıcının erişimine engel olmak amacıyla gerçekleştirilen saldırılardır. Bu tür saldırılar, birçok farklı çeşidi olabilir ve aşağıdaki maddelerde bazı örnekleri verilmiştir:

1.Volumetric Attacks: Bu tür saldırılar, hedef sisteme veya web sitesine büyük miktarlarda trafik göndermeyi amaçlar. Bu trafik, hedef sistemi veya web sitesinin işlem gücünü veya bağlantı hızını aştığında, sistem veya site erişime kapatılabilir veya yavaşlar.

2.Protocol Attacks: Bu tür saldırılar, hedef sistem veya web sitesinin iletişim kurmasını engelleyen bir protokol hatası yaratmayı amaçlar. Örneğin, bir SYN flood saldırısı, bir TCP bağlantısı kurulurken kullanılan SYN paketlerini kullanarak hedef sistemi veya web sitesinin bağlantı isteklerini işleme yeteneğini aşarak, erişimini engeller.

3.ApplicationLayer Attacks: Bu tür saldırılar, hedef sistem veya web sitesinin uygulama katmanında bir açık veya zayıflık kullanarak gerçekleştirilir. Örneğin, bir HTTP flood saldırısı, hedef sistem veya web sitesine birçok farklı HTTP isteği göndererek, sistemin veya sitenin işlem gücünü veya bağlantı hızını aşarak, erişimini engeller.

4.TCP state-exhaustion attacks: Bu tür saldırılar, hedef sistem veya web sitesinin TCP bağlantılarını tüketmeyi amaçlar. Örneğin, bir TCP SYN flood saldırısı, hedef sistem veya web sitesine birçok farklı TCP SYN isteği göndererek, sistemin veya sitenin bağlantı kuyruğunu doldurarak, erişimini engeller.

5.Reflection Attacks: Bu tür saldırılar, bir sistem veya bir web sitesine gönderilen trafikin yansımasını kullanarak hedef sistem veya web sitesine daha büyük miktarlarda trafik göndermeyi amaçlar.

 

DDoS saldırılarının sonuçları ve etkileri

Bu tür saldırılar, hedeflenen bir sistem veya ağın performansını düşürür veya tamamen çalışmamasına neden olabilir. Bu, hedeflenen sistem veya ağın kullanılamaz hale gelmesine neden olur ve kullanıcıların erişimini engeller.

DDoS saldırılarının sonuçları ve etkileri, hedeflenen sistem veya ağın çalışmayı durdurmasından daha da ilerleyebilir. Örneğin, bir e-ticaret sitesine yönelik bir DDoS saldırısı, sitenin çalışmayı durdurmasına neden olabilir ve bu da müşterilerin alışveriş yapamamasına neden olur. Bu durum, sitenin ticaretini durdurur ve müşterilerin güvenini kaybetmesine neden olabilir. Benzer şekilde, bir DDoS saldırısı, bir şirketin çalışmalarını durdurabilir ve bu da şirketin üretimine ve işlemlerine ciddi zararlar verir.

Bir DDoS saldırısı, bir şirketin itibarını ve güvenilirliğini zedeleyebilir. Ayrıca, DDoS saldırısının etkisi, saldırganın amacına göre değişebilir. Örneğin, bir saldırganın amacı, bir şirketin itibarını zedelemeyebilir, ancak sadece sistemlerin çalışmasını durdurmak olabilir.

 

Geçmişte meydana gelen önemli DDoS saldırıları ve bunların önlenmesi

Geçmişte meydana gelen önemli DDoS (Distributed Denial of Service) saldırıları arasında şu örnekler verilebilir:

 1. 2000 yılında, Yahoo’nun siteyi hedef alan bir DDoS saldırısı meydana geldi. Bu saldırı, siteyi çalışmayı durdurdu ve milyarlarca kullanıcının erişimini engelledi. Bu olay, DDoS saldırılarının önemini vurguladı ve şirketlerin bu tür saldırılara karşı daha iyi savunma önlemleri almasını sağladı.
 2. 2016 yılında, Dyn adlı bir DNS (Domain Name System) hizmeti sağlayıcısı hedef alındı ve bir DDoS saldırısı gerçekleştirildi. Bu saldırı, Dyn’in hizmetlerini çalışmayı durdurdu ve birçok büyük internet sitesinin erişimini engelledi. Bu olay, DDoS saldırılarının büyük ölçekte etkileri olabileceğini gösterdi.

Bu tür saldırıların önlenmesine yönelik öğrenimler, şirketlerin DDoS saldırılarına karşı savunma önlemleri almasını sağlar. Örneğin, şirketler:

 1. Kullandıkları ağları, sistemleri ve cihazları güncellemek ve güvenlik duvarları kurmak suretiyle DDoS saldırılarına karşı savunma önlemleri alabilirler.
 2. DDoS saldırılarına karşı koruma sağlayan bir DDoS koruma hizmeti satın alabilirler. Bu hizmetler, sistemlerine yönelik DDoS saldırılarını tespit eder ve engeller.
 3. DDoS saldırılarına karşı yedekleme çözümleri de kullanılabilir. Örneğin, bir şirket, sistemlerine yönelik bir DDoS saldırısı gerçekleştiğinde, sistemlerini yedek bir lokasyona taşıyabilir ve bu sayede sistemlerine erişimi engelleyen bir saldırıdan etkilenmez.
 4. Ayrıca, şirketler, sistemlerine yönelik DDoS saldırılarını önlemek için ağlarının kapasitesini artırabilirler. Bu sayede, sistemlerine yönelik bir DDoS saldırısı gerçekleştiğinde, ağın kapasitesi artık olması sayesinde, sistemlerine erişim engellenmez.
 5. Bir diğer önleme yöntemi ise, sistemlerine yönelik bir DDoS saldırısının gerçekleştiğini tespit eden bir sistem kurulmasıdır. Bu sistem, bir DDoS saldırısı gerçekleştiğinde, otomatik olarak sistemlerini yedek bir lokasyona taşıyabilir ve bu sayede sistemlerine erişim engellenmez.
 6. Şirketler, ayrıca, sistemlerine yönelik bir DDoS saldırısının gerçekleştiğini tespit eden bir sistem kurulmasına ek olarak, sistemlerine yönelik bir DDoS saldırısının gerçekleştiğini tespit eden bir yönetici ekibi de oluşturabilirler. Bu yönetici ekibi, bir DDoS saldırısı gerçekleştiğinde, sistemlerini yedek bir lokasyona taşıyabilir ve bu sayede sistemlerine erişim engellenmez.

Bu önlemler, şirketlerin DDoS saldırılarına karşı korunmalarına yardımcı olur ve bu tür saldırıların etkilerini azaltır. Önemli olan, şirketlerin bu tür saldırılara karşı düzenli olarak güncelleştirilen ve test edilen bir güvenlik planına sahip olmalarıdır.

 

Gelecekte DDoS saldırılarının nasıl olması bekleniyor ve bu tür saldırılarla nasıl başa çıkabiliriz ?

Gelecekte, DDoS saldırılarının büyümeye devam etmesi beklenmektedir. Bu tür saldırıların etkileri de artacaktır çünkü saldırıları gerçekleştiren ağlar daha büyük ve daha güçlü olacaktır. Bu tür saldırıları önlemek veya azaltmak için, aşağıdaki önlemler alınabilir:

 • Önceden hazırlıklı olmak: DDoS saldırısı riskine karşı, ağınızın veya web sitenizin kapasitesini artırmak ve yedekleme önlemlerini almak için önceden hazırlıklı olun.
 • Saldırıları izlemek: Ağınız veya web sitenizde DDoS saldırısı olup olmadığını tespit etmek için, ağ trafiğini izleyin ve anormal düzeylerde artış olup olmadığını kontrol edin.
 • Saldırıyı yönetmek: Saldırı sırasında, saldırının etkisini azaltmak için filtreleme teknikleri ve yönetim stratejileri kullanın.
 • Üçüncü taraf hizmetleri kullanmak: DDoS saldırılarının etkisini azaltmak veya önlemek için, üçüncü taraf hizmetlerini kullanarak ağınızı veya web sitenizi koruyabilirsiniz. Bu hizmetler, saldırıları izleyerek ve filtreleyerek, saldırının etkisini azaltabilir ve ağınızı veya web sitenizi koruyabilir.

Bir cevap yazın