vCenter 503 Service Unavailable Hatası

503 Service Unavailable (Failed to connect to endpoint: [N7Vmacore4Http20NamedPipeServiceSpecE:0x00005562b84b67a0] _serverNamespace = / action = Allow _pipeName =/var/run/vmware/vpxd-webserver-pipe)

Bu sorunu çözmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Disk üzerindeki doluluk oranını kontrol etmek için df -h komutunu kullanıyoruz. Bu hatayı /storage/seat alanınızda bulunan depolama alanı azaldığında alırsınız.

 

Bu alandaki dosyalar nasıl mı silinir . Öncelikle /opt/vmware/vpostgres/current/bin/psql -d VCDB -U postgres komutunu vCenter veritabanı erişimi sağlamak için kullanıyoruz.

 

SELECT nspname || ‘.’ || relname AS “relation”, pg_size_pretty(pg_total_relation_size(C.oid)) AS “total_size” FROM pg_class C LEFT JOIN pg_namespace N ON (N.oid = C.relnamespace) WHERE nspname NOT IN (‘pg_catalog’, ‘information_schema’) AND C.relkind <> ‘i’ AND nspname !~ ‘^pg_toast’ ORDER BY pg_total_relation_size(C.oid) DESC LIMIT 20; Komutuyla boyutu yüksek dosyaları listeliyoruz.

 

 

Yukarıdaki şekildeki kutuda belirtilen dosyalar truncate ederek disk alanını boşaltabilirsiniz. Bu dosyaları truncate etmek için truncate table vc.vpx_event_arg_46 cascade; bu komutu kullanabilirsiniz. Truncate işlemi bittikten sonra service-control –start vpxd komutunu çalıştırıp servisi başlatabilirsiniz. Bu işlemleri tamamladıktan sonra vCenter’ın web arayüzüne erişebileceksiniz.

Bir cevap yazın